logo
ucho   logo bip

XII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego za 2018 r. (druk nr 111).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas do 10 lat gruntów rolnych położonych w Nietążkowie (druk nr 112).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 113).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 114).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy  Miejskiej Kościan (druk nr 115).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego (druk nr 116).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 117).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 118).
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie sesji.