logo
ucho   logo bip

XIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/82/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 200).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku (druk nr 201).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 202).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 203).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 204).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 205).
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl