logo
ucho   logo bip
Informacja o XVII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku

o godz. 15.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok - Raport
 8. Debata nad Raportem Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania (druk nr 184).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok (druk nr 185).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 186).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 187).
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl