logo
ucho   logo bip
Informacja o XXIII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 238).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok (druk nr 239).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 240).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 241).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk 227).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 228).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok (druk nr 242).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok (druk nr 243).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok (druk nr 244).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok (druk nr 245).
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl