logo
ucho   logo bip
Informacja o XXV zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 3 lutego 2021 roku o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 251).
  4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 252).
  5. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl