logo
ucho   logo bip
Informacja o XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 16.00
w hali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. F. Ratajczaka w Kościanie, ul. Wielichowska 43a

                                                                                                              

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

   - Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Wybór członka Zarządu Powiatu Kościańskiego.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zakończenie sesji.

 Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl