logo
ucho   logo bip

IV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2018 roku.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 6).

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7).

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 27).

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego
na lata 2019 - 2030 (druk nr 28).

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok (druk nr 29).

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok (druk nr 30).

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 31).

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok (druk nr 32).

16.    Wnioski i oświadczenia radnych.

17.    Zakończenie sesji.