logo
ucho   logo bip

IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych (druk nr 83).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego (druk nr 84).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie (druk nr 85).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie (druk nr 86).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kościan urządzenia – oświetlenia ulicznego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3897P i 3898P (druk nr 87).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku (druk nr 89).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (druk nr 90).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 8 lipca 2019 roku złożonej do Wojewody Wielkopolskiego na Radę Powiatu Kościańskiego (druk nr 91).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie (druk nr 92) – dot. prac rozbiórkowych na terenie ZSP w Nietążkowie.
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie (druk nr 93) – dot. ściętego i sprzedanego drzewa.
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie (druk nr 94) - dot. ścięcia 4 drzew.
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 95) – dot. usług szkoleniowych rad pedagogicznych.
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 96) – dot. pobytu koni w hotelu dla koni.
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk nr 97).
 22. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 98).
 23. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 99).
 24. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji (druk nr 100).
 25. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (druk nr 88).
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zakończenie sesji.