logo
ucho   logo bip

X sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 października 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)       likwidacji powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego (druk nr 85),

2)       zgody na zamianę nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 86),

3)       deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 87),

4)      deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 88),

5)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 89),

6)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 90).

9.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.