logo
ucho   logo bip

XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)        przyjęcia informacji o stanie środowiska (druk nr 179),

2)        zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (druk nr 180),

3)        uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego" (druk nr 181),

4)        udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu"(druk nr 182),

5)        wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308" (druk nr 183),

6)        zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 184),

7)        zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 185).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.