logo
ucho   logo bip

XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)   wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie (druk nr 225),

2)   rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 226),

3)   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu
2016 roku (druk nr 227),

4)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 228),

5)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 229).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.