logo
ucho   logo bip

XXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie projektu „Mobilni zawodowcy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie - aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok (druk nr 250),

2)        absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (druk nr 251).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.