logo
ucho   logo bip

XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok (druk nr 252),

2)       przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok (druk nr 253),

3)      zmiany uchwały nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku (druk nr 254),

4)      pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych (druk nr 255),

5)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego
w Nietążkowie i Śmiglu (druk nr 256),

6)      przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 257),

7)      ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk nr 258),

8)      poparcia Karty Samorządności (druk nr 259),

9)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" (druk nr 260),

10)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowy Dwór" (druk nr 261),

11)  dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym (druk nr 262),

12)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 263),

13)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 264).

9.         Wnioski i oświadczenia radnych.

10.     Zakończenie sesji.