logo
ucho   logo bip

XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Powiatu Kościańskiego

zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)

odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku

o godz. 14.30 w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 305),

2)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 306).

4.      Wnioski i oświadczenia radnych.

5.      Zakończenie sesji.