logo
ucho   logo bip

XXXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 roku

o godz. 16.00 w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

4.        Zapytania radnych.

5.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 345).

6.        Wnioski i oświadczenia radnych.

7.        Zakończenie sesji.