logo
ucho   logo bip
XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej. Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy”.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2019 roku.
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 146).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański (druk nr 147).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie (druk nr 148).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 149).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 150).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 151).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 152).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 153).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku (druk nr 154).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku (druk nr 155).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku (druk nr 156).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku (druk nr 157).
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku (druk nr 158).
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zakończenie sesji.