logo
ucho   logo bip
Komisja Budżetu i Finansów
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW VI kadencji Rady Powiatu Kościańskiego

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr II/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

1.        Kazimierz Ryszard Józefowski - Przewodniczący Komisji

2.        Henryk Bartoszewski

3.        Iwona Bereszyńska

4.        Łukasz Grygier

5.        Michał Karol Jurga

6.        Mirosław Stanisław Kaczmarek

7.        Bartosz Marek Kobus - Wiceprzewodniczący Komisji

8.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

9.        Dorota Słowińska

10.    Stefan Eugeniusz Stachowiak

11.    Bernard Turski

12.    Andrzej Wawer

13.    Magdalena Wróblewska

 

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów zmieniony uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXVII/267/21 z dnia 10 marca 2021 r.

1.        Kazimierz Ryszard Józefowski - Przewodniczący Komisji

2.        Henryk Bartoszewski

3.        Iwona Bereszyńska

4.        Łukasz Grygier

5.        Michał Karol Jurga

6.        Mirosław Stanisław Kaczmarek

7.        Bartosz Marek Kobus - Wiceprzewodniczący Komisji

8.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

9.        Grzegorz Ratajczak

10.      Dorota Słowińska

11.      Stefan Eugeniusz Stachowiak

12.      Andrzej Wawer

13.      Magdalena Wróblewska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-12-06 10:31:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-12-06 10:31:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-11 09:17:39)
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW V KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów został powołany Uchwałą Nr II/13/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 rokui jest on następujący:
 
1/ Kazimierz Dembny - Przewodniczący Komisji,
 
2/ Iwona Bereszyńska,
 
3/ Czesław Bogdan Janikowski,
 
4/ Andrzej Jęcz,
 
5/ Kazimierz Ryszard Józefowski - Wiceprzewodniczący Komisji,
 
6/ Jan Mieczysław Jurga,
 
7/ Mirosław Stanisław Kaczmarek,
 
8/ Dorota Krystyna Lew-Pilarska,
 
9/ Jan Pietrzak,
 
10/ Wiktor Roman Snela,
 
11/ Stefan Eugeniusz Stachowiak,
 
12/ Krzysztof Walachowski,
 
13/ Bernard Turski. 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-01-07 11:03:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-04-23 14:28:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-03-19 14:46:01)
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów został powołany Uchwałą Nr II/15/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku i jest on następujący:
 
  1/    Kazimierz Józefowski - Przewodniczący Komisji,
 
  2/    Stefan Stachowiak - Wiceprzewodniczący Komisji,
 
  3/    Feliks Banasik,
 
  4/    Iwona Bereszyńska,
 
  5/    Jerzy Cieśla,
 
  6/    Andrzej Jęcz,
 
  7/    Bożena Stróżyk,
 
  8/   Małgorzata Ziemniak.
 
  
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-15 15:53:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-16 12:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-03-19 14:45:41)