logo
ucho   logo bip

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr II/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

1.        Kazimierz Ryszard Józefowski - Przewodniczący Komisji

2.        Henryk Bartoszewski

3.        Iwona Bereszyńska

4.        Łukasz Grygier

5.        Michał Karol Jurga

6.        Mirosław Stanisław Kaczmarek

7.        Bartosz Marek Kobus - Wiceprzewodniczący Komisji

8.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

9.        Dorota Słowińska

10.    Stefan Eugeniusz Stachowiak

11.    Bernard Turski

12.    Andrzej Wawer

13.    Magdalena Wróblewska

 

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów zmieniony uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXVII/267/21 z dnia 10 marca 2021 r.

1.        Kazimierz Ryszard Józefowski - Przewodniczący Komisji

2.        Henryk Bartoszewski

3.        Iwona Bereszyńska

4.        Łukasz Grygier

5.        Michał Karol Jurga

6.        Mirosław Stanisław Kaczmarek

7.        Bartosz Marek Kobus - Wiceprzewodniczący Komisji

8.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

9.        Grzegorz Ratajczak

10.      Dorota Słowińska

11.      Stefan Eugeniusz Stachowiak

12.      Andrzej Wawer

13.      Magdalena Wróblewska