logo
ucho   logo bip
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna VI kadencji Rady została powołana uchwałą Nr IV/31/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2019 roku. Skład osobowy Komisji jest następujący:

p. Magdalena Wróbel - Przewodnicząca Komisji,

p. Andrzej Wawer - Zastępca Przewodniczącej Komisji,

p. Bartosz Kobus - Sekretarz Komisji.