logo
ucho   logo bip

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji VI kadencji Rady została powołana uchwałą nr IV/32/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2019 r. Skład osobowy Komisji jest następujący:

p. Piotr Błaszkowski - Przewodniczący Komisji,

p. Albert Pelec - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

p. Dorota Słowińska - Sekretarz Komisji.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2018-11-30 14:30:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2018-11-30 14:30:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-19 15:04:38)