logo
ucho   logo bip

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji VI kadencji Rady została powołana uchwałą nr IV/32/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2019 r. Skład osobowy Komisji jest następujący:

p. Piotr Błaszkowski - Przewodniczący Komisji,

p. Albert Pelec - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

p. Dorota Słowińska - Sekretarz Komisji.