logo
ucho   logo bip
Komisja Spraw Społecznych
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH VI kadencji Rady Powiatu Kościańskiego

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

1.        Dorota Słowińska - Przewodnicząca Komisji

2.        Iwona Bereszyńska

3.        Piotr Błaszkowski

4.        Michał Karol Jurga

5.        Mirosław Stanisław Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Komisji

6.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

7.        Teresa Mikołajczak-Duda

8.        Albert Pelec

9.        Aleksander Stanisław Sowa

10.      Bernard Turski

11.      Magdalena Wróblewska

12.      Stefan Mirosław Żurkiewicz

 

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych zmieniony uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXVII/268/21 z dnia 10 marca 2021 r.

 

1.        Dorota Słowińska - Przewodnicząca Komisji

2.        Iwona Bereszyńska

3.        Piotr Błaszkowski

4.        Zbigniew Antoni Franek

5.        Michał Karol Jurga

6.        Mirosław Stanisław Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Komisji

7.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

8.        Teresa Mikołajczak-Duda

9.        Albert Pelec

10.      Grzegorz Ratajczak

11.      Aleksander Stanisław Sowa

12.      Magdalena Wróblewska

13.      Stefan Mirosław Żurkiewicz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-12-06 10:33:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-12-06 10:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-11 09:17:20)
kOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH V KDENCJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych został powołany Uchwałą Nr II/14/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 rokujest on następujący:
 
1/ Marian Tadeusz Kłos - Przewodniczący Komisji,
 
 
2/ Dorota Krystyna Lew-Pilarska - Wiceprzewodnicząca Komisji,
 
3/ Iwona Bereszyńska,
 
4/ Paweł Buksalewicz,
 
 
5/ Czesław Bogdan Janikowski,
 
 
 
6/ Mirosław Stanisław Kaczmarek,
 
 
7/ Grzegorz Ratajczak,
 
 
 
8/ Wiktor Roman Snela,
 
9/ Aleksander Stanisław Sowa,
 
 
10/ Edward Strzymiński,
 
11/ Bernard Turski,
 
12/ Stefan Mirosław Żurkiewicz.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-01-07 11:04:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-04-23 14:31:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-03-19 14:46:45)
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych został powołany Uchwałą Nr II/16/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku i jest on następujący:
 
1/    Grażyna Weber  - Przewodnicząca Komisji,
 
2/    Piotr Nowakowski - Wiceprzewodniczący Komisji,
 
3/    Elżbieta Bączyk,
 
4/    Iwona Bereszyńska,
 
5/    Czesław Janikowski,
 
6/    Marcin Jurga,
 
7/    Paweł Kaczmarek,
 
8/    Roman Podgórski,
 
9/    Bożena Stróżyk,
 
10/   Edward Strzymiński,
 
11/   Bernard Turski,
 
12/   Arkadiusz Wojciechowski,
 
13/   Małgorzata Ziemniak.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-15 15:47:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-16 12:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-03-19 14:46:33)