logo
ucho   logo bip

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

1.        Dorota Słowińska - Przewodnicząca Komisji

2.        Iwona Bereszyńska

3.        Piotr Błaszkowski

4.        Michał Karol Jurga

5.        Mirosław Stanisław Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Komisji

6.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

7.        Teresa Mikołajczak-Duda

8.        Albert Pelec

9.        Aleksander Stanisław Sowa

10.      Bernard Turski

11.      Magdalena Wróblewska

12.      Stefan Mirosław Żurkiewicz

 

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych zmieniony uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXVII/268/21 z dnia 10 marca 2021 r.

 

1.        Dorota Słowińska - Przewodnicząca Komisji

2.        Iwona Bereszyńska

3.        Piotr Błaszkowski

4.        Zbigniew Antoni Franek

5.        Michał Karol Jurga

6.        Mirosław Stanisław Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Komisji

7.        Dorota Krystyna Lew-Pilarska

8.        Teresa Mikołajczak-Duda

9.        Albert Pelec

10.      Grzegorz Ratajczak

11.      Aleksander Stanisław Sowa

12.      Magdalena Wróblewska

13.      Stefan Mirosław Żurkiewicz