logo
ucho   logo bip
Komisja Budżetu i Finansów
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok

Paln pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok - Uchwała Nr XIV/139/19 z dnia 18.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-07-31 08:15:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-07-31 08:15:40)
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok
Plan pracy
Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok

1. Planuje się odbycie jednego posiedzenia w miesiącu, a w sytuacjach koniecznych liczba posiedzeń może być większa.
2. Problematyka posiedzeń będzie obejmowała:
a) ocenę realizacji budżetu powiatu,
b) opiniowanie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu,
c) opiniowanie zmian budżetu dokonywanych przez Radę Powiatu,
d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do tematów wynikających z bieżącej realizacji budżetu powiatu.
3. Raz na kwartał dokonywanie oceny spływu środków do Starostwa na zadania celowe z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Wielkopolskiego.
4. Raz na pół roku dokonanie analizy wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z  aktywizacją zawodową.
5. Raz na pół roku planuje się dokonanie oceny realizacji - budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania inwestycji i remontów.
6. Raz na kwartał dokonywanie analizy kosztów zadań realizowanych przez jeden z wydziałów bądź jedną z jednostek organizacyjnych powiatu kościańskiego.
7. Informacja o stanie przygotowań projektu budżetu powiatu na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-02-03 10:06:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-03 10:07:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-03 10:06:54)
Plan pracy Komsji Budżetu i Finansów na 2009 rok
 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009  rok
 
1.    Planuje się odbycie jednego posiedzenia w miesiącu, a w sytuacjach koniecznych liczba posiedzeń może być większa.
2.    Problematyka posiedzeń będzie obejmowała:
a)    ocenę realizacji budżetu powiatu,
b)    opiniowanie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu,
c)    opiniowanie zmian budżetu dokonywanych przez Radę Powiatu,
d)    zajmowanie stanowiska w odniesieniu do tematów wynikających z bieżącej realizacji budżetu powiatu.            
3.    Raz na kwartał dokonywanie oceny spływu środków do Starostwa na zadania celowe z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Wielkopolskiego.
4.    Raz na pół roku dokonanie analizy wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z  aktywizacją zawodową.
5.    Raz na pół roku planuje się dokonanie oceny realizacji - budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania inwestycji i remontów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2010-02-03 09:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-03 09:59:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-03 09:59:27)
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2008 ROK
Plan pracy
Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok
 
przyjęty uchwałą nr XIV/151/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok
 
1.    Planuje się odbycie jednego posiedzenia w miesiącu, a w sytuacjach koniecznych liczba posiedzeń może być większa.
2.    Problematyka posiedzeń będzie obejmowała:
a)    ocenę realizacji budżetu powiatu,
b)    opiniowanie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu,
c)    opiniowanie zmian budżetu dokonywanych przez Radę Powiatu,
d)    zajmowanie stanowiska w odniesieniu do tematów wynikających z bieżącej realizacji budżetu powiatu.
3.    Raz na kwartał dokonywanie oceny spływu środków do Starostwa na zadania celowe z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Wielkopolskiego.
4.    Raz na pół roku dokonanie analizy wykorzystania środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie przeznaczonych na realizację zadań związanych z  aktywizacją zawodową.
5.    Raz na pół roku planuje się dokonanie oceny realizacji - budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania inwestycji i remontów.
6.    Raz na kwartał dokonywanie analizy kosztów zadań realizowanych przez jeden z wydziałów bądź jedną z jednostek organizacyjnych powiatu kościańskiego.
7.    Informacja o stanie przygotowań projektu budżetu powiatu na rok 2009.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-02-20 13:56:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-02-20 13:56:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-02-20 13:56:20)