logo
ucho   logo bip
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok

Paln pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok - Uchwała Nr XIV/139/19 z dnia 18.12.2019 r.