logo
ucho   logo bip
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok - Uchwała Nr XIV/141/19 z dnia 18.12.2019 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-07-31 08:35:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-07-31 08:35:33)
Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2010 rok
Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego
na 2010 rok
 
przyjęty uchwałą nr XXXIII/311/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2010 rok.
 
1.   Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesje Rady Powiatu.
2.   Przyjęcie informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej.
3.   Udział Komisji w podziale nierozdysponowanych środków inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2010 rok.
4.   Przyjęcie informacji Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie:
-    stopnia realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 rok oraz ilości gospodarstw, które skorzystały z programów wsparcia realizowanych na terenie naszego powiatu,
-    planu uruchomienia działań w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zasad przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie za 2010 rok.
5.   Zapoznanie się ze stanem dróg powiatowych oraz planem ich remontu.
6.   Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za rok 2009 oraz I półrocze 2010 r.
7.   Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu kościańskiego oraz efektach działalności kontrolnej Inspektoratu.
8.   Przyjęcie informacji z działalności Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kościanie.
9.   Przyjęcie informacji o funduszach strukturalnych, z których skorzystał Powiat Kościański w 2010 roku.
10. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie o stanie bezrobocia na terenie naszego powiatu oraz działaniach mających na celu aktywizację bezrobotnych oraz wspomagających pracodawców.
11. Przyjęcie informacji o działalności przedstawicieli Rady Powiatu w stowarzyszeniach i organizacjach, do których należy Powiat Kościański.
12. Inne sprawy dotyczące zakresu działania Komisji, które wynikną w ciągu roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-02-02 12:58:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:00:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:00:03)
Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2009 rok
Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego
na 2009 rok
 
 1. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesje Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej - posiedzenie wyjazdowe.
 3. Udział Komisji w podziale nierozdysponowanych środków inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2009 rok.
 4. Przyjęcie informacji Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie:
- stopnia realizacji dopłat bezpośrednich za 2008 rok oraz ilości gospodarstw, które skorzystały z programów wsparcia realizowanych na terenie naszego powiatu,
- planu uruchomienia działań w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zasad przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie za 2009 rok.
5.  Zapoznanie się ze stanem dróg powiatowych oraz planem ich remontu - posiedzenie wyjazdowe.
 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za rok 2008 oraz I półrocze 2009 r.
 2. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego i działalności kontrolnej Inspektoratu na terenie powiatu kościańskiego.
 3. Przyjęcie informacji z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 2009 rok.
 4. Zapoznanie się z informacją gmin z terenu powiatu kościańskiego o podjętych działaniach zmierzających do pozyskania inwestorów strategicznych w 2008 i 2009 roku.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 6. Zapoznanie się z informacją o realizacji Strategii Powiatu oraz Planu Rozwoju Lokalnego oraz informacją o funduszach strukturalnych uruchomionych w latach 2007-2013.
 7. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie o podjętych działaniach aktywizujących bezrobotnych oraz wspomagających pracodawców.
 8. Zapoznanie się z informacją o realizacji przez samorządy gminne i Powiat Kościański zadań związanych z dofinansowaniem przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.
 9. Zapoznanie się z informacją o działalności przedstawicieli Rady Powiatu Kościańskiego w stowarzyszeniach i organizacjach, do których należy Powiat Kościański.
 10. Zapoznanie się z ciekami wodnymi oraz urządzeniami w zbiornikach wodnych na terenie powiatu kościańskiego - posiedzenie wyjazdowe.
 11. Inne sprawy dotyczące zakresu działania Komisji, które wynikną w ciągu roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-02-02 12:47:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-02 12:49:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-02 12:48:58)
PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA 2008 ROK
Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego
na 2008 rok
 
przyjęty uchwałą nr XIV/152/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2008 rok
 
1.    Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesje Rady Powiatu.
2.    Posiedzenie z udziałem przedstawicieli Kół Łowieckich działających na terenie powiatu kościańskiego w związku z problemem jaki zgłaszają rolnicy w sprawie zbyt licznego pogłowia dzików.
3.    Przyjęcie informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej oraz wysłuchanie opinii dot. wpływu poziomu wód w ciekach i zbiornikach wodnych na populację ryb.
4.    Wyjazdowe posiedzenie - zapoznanie się ze stanem inwestycji w Domach Pomocy Społecznej pozwalających na uzyskanie certyfikatu.
5.    Udział Komisji w podziale nierozdysponowanych środków inwestycyjnych zapisanych          w budżecie na 2008 rok.
6.    Przyjęcie informacji Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie:
-    stopnia realizacji dopłat bezpośrednich za 2007 rok oraz ilości gospodarstw, które skorzystały z programów wsparcia realizowanych na terenie naszego powiatu,
-    planu uruchomienia działań w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zasad przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie za 2008 rok.
7.    Zapoznanie się ze stanem dróg powiatowych oraz planem ich remontu.
8.    Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za rok 2007, oraz I półrocze 2008 r.
9.    Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego i działalności kontrolnej Inspektoratu na terenie powiatu kościańskiego.
10.  Przyjęcie informacji z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 2008 rok.
11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
12.  Zapoznanie się z informacją gmin z terenu powiatu kościańskiego o podjętych działaniach zmierzających do pozyskania inwestorów strategicznych w 2007 i 2008 roku.
13.  Przyjęcie informacji z działalności Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kościanie.
14.  Zapoznanie się z informacją o realizacji Strategii Powiatu oraz Planu Rozwoju Lokalnego oraz informacją o funduszach strukturalnych uruchomionych w latach 2007-2013.
15.  Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie o podjętych działaniach aktywizujących bezrobotnych oraz wspomagających pracodawców.
16.  Wyjazdowe posiedzenie - zapoznanie się z przebiegiem realizacji inwestycji oświatowych.
17.  Inne sprawy dotyczące zakresu działania Komisji, które wynikną w ciągu roku.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-02-20 13:58:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-02-20 13:59:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-02-20 13:58:53)