logo
ucho   logo bip
Komisja Spraw Społecznych
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok - Uchwała Nr XIV/140/19 z dnia 18.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-07-31 08:32:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-07-31 08:32:34)
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2010 rok
PLAN PRACY KOMISJI
SPRAW SPOŁECZNYCH
NA 2010 ROK
 
przyjęty uchwałą nr XXXIII/312/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2010 rok.
 
1.   Zapoznanie się z informacją o sytuacji na rynku pracy.
2.   Zapoznanie się z informacją o działalności Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie w roku 2009.
3.   Zapoznanie się z informacją o działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie w roku 2009.
4.   Zapoznanie się z informacją o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie w roku 2009.
5.   Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie  oraz Ośrodka Wsparcia w Kościanie w roku 2009.
6.   Zapoznanie się z informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w 2009 roku.
7.   Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2009.
8.   Zapoznanie się z informacją o działalności szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010 oraz stan przygotowań do następnego roku szkolnego - posiedzenie wyjazdowe, które odbędzie się w jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Kościański.
9.   Zapoznanie się z informacją o zadaniach biblioteki powiatowej realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie.
10. Zapoznanie się z informacją o ścieżce edukacyjnej w Parku Krajobrazowym im. D. Chłapowskiego.
11. Zapoznanie się z informacją o stowarzyszeniach działających na terenie powiatu kościańskiego.
12. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:58:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:59:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:59:31)
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2009 rok
PLAN PRACY KOMISJI
SPRAW SPOŁECZNYCH
NA 2009 ROK
 
przyjęty uchwałą nr XXIII/229/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2009 rok.
 
1.   Zapoznanie się z informacją o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2.   Zapoznanie się z informacją o sytuacji na rynku pracy.
3.   Zapoznanie się z informacją o działalności Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie w roku 2008.
4.   Zapoznanie się z informacją o działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie w roku 2008.
5.   Zapoznanie się z informacją o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie w roku 2008.
6.   Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie  oraz Ośrodka Wsparcia w Kościanie w roku 2008.
7.   Zapoznanie się z informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w 2008 roku.
8.   Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2008.
9.   Zapoznanie się z informacją o działalności szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 oraz stan przygotowań do następnego roku szkolnego - posiedzenie wyjazdowe, które odbędzie się w jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Kościański.
10. Zapoznanie się z informacją o zadaniach biblioteki powiatowej realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie.
11. Zapoznanie się ze stanem zabytków - zagrożenia wobec rzeczywistości.
12. Zapoznanie się z informacją o działalności Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego.
13. Zapoznanie się z informacją o ścieżce edukacyjnej w Parku Krajobrazowym im. D. Chłapowskiego.
14. Zapoznanie się z informacją o stowarzyszeniach działających na terenie powiatu kościańskiego.
15. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:56:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:57:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-02 13:56:53)
PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA 2008 ROK
 
PLAN PRACY KOMISJI
SPRAW SPOŁECZNYCH
NA 2008 ROK
 
przyjęty uchwałą nr XIV/153/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2008 rok
 
 
1.    Zapoznanie się z informacją o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2.    Zapoznanie się z informacją o sytuacji na rynku pracy.
3.    Zapoznanie się z informacją o działalności Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie w roku 2007.
4.    Zapoznanie się z informacją o działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie w roku 2007.
5.    Zapoznanie się z informacją o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie w roku 2007.
6.    Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2007, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o rodzinach zastępczych.
7.    Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2007.
8.    Zapoznanie się z informacją o działalności Ośrodka Wsparcia w Kościanie.
9.    Zapoznanie się z informacją o działalności szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008 oraz stan przygotowań do następnego roku szkolnego - posiedzenie wyjazdowe, które odbędzie się w jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Kościański.
10.  Zapoznanie się z zadaniami inwestycyjnymi zrealizowanymi w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach - posiedzenie wyjazdowe.
11.  Zapoznanie się z planowanymi zadaniami inwestycjami w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach - posiedzenie wyjazdowe.
12.  Zapoznanie się z informacją o zadaniach biblioteki powiatowej realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie.
13.  Zapoznanie się ze stanem zabytków - zagrożenia wobec rzeczywistości.
14.  Zapoznanie się z informacją o działalności Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego.
15.  Zapoznanie się z informacją o ścieżce edukacyjnej w Parku Krajobrazowym im. D. Chłapowskiego.
16.  Zapoznanie się z informacją o stowarzyszeniach działających na terenie powiatu kościańskiego.
17.  Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-02-20 14:00:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-02-20 14:06:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-02-20 14:06:15)