logo
ucho   logo bip
2009 rok
PROTOKÓŁ Z XXXIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 29 GRUDNIA 2009 ROKU
 
załącznik nr 1 Lista obecności radnych
załącznik nr 2 Lista obecności gości
załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu
załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym
załącznik nr 5 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
załącznik nr 6 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
załącznik nr 7 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku
załącznik nr 8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
załącznik nr 9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
załącznik nr 10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009
            załącznik nr 1 - zmiany planowanych dochodów
            załącznik nr 2 - zmiany planowanych wydatków
załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
załącznik nr 4 - dotacje rozwojowe
załącznik nr 5 - dochody i wydatki w 2009 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi j.s.t.
załącznik nr 6 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych
załącznik nr 7 - pozostałe dotacje związane z realizacją zadań Powiatu w 2009 r.
załącznik nr 8 - plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
załącznik nr 9 - plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r.
załącznik nr 10- plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009
załącznik nr 11 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Kościańskiego na 2010 rok
załącznik nr 12 Autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu budżetu na 2010 r.
załącznik nr 13 Uchwała w sprawie budżetu na rok 2010
            załącznik nr 1 - plan dochodów
            załącznik nr 2 - plan wydatków
załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.
załącznik nr 4 - dochody i wydatki w 2010 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi j.s.t.
załącznik nr 5 - wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
załącznik nr 6 - wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu 2010 r.
załącznik nr 8 - dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
załącznik nr 9 - plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
załącznik nr 10- plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r.
załącznik nr 11- plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.
załącznik nr 14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2010 rok
załącznik nr 15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2010 rok
załącznik nr 16 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-01-25 15:24:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-02 09:11:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-02 09:11:00)
PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 9 GRUDNIA 2009 ROKU
Protokół nr XXXII/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-12-28 15:31:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-01-04 07:39:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-12-31 09:56:48)
PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
Protokół nr XXXI/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-11-04 12:08:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-11-04 12:11:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-11-04 12:11:00)
PROTOKÓŁ Z XXX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 23 WRZEŚNIA 2009 ROKU
Protokół nr XXX/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-10-12 17:10:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-10-14 08:39:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-10-14 08:39:18)
PROTOKÓŁ Z XXIX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 19 SIERPNIA 2009 ROKU
Protokół Nr XXIX/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-09-22 09:14:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-10-22 10:11:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-10-22 10:11:30)
PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 25 CZERWCA 2009 ROKU
Protokół Nr XXVIII/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-08-04 11:33:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-08-13 09:13:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-08-04 12:11:48)
PROTOKÓŁ Z XXVII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 20 MAJA 2009 ROKU
Protokół Nr XXVII/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-06-15 13:03:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-06-15 13:11:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-06-15 13:11:34)
PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 22 KWIETNIA 2009 ROKU
Protokół nr XXVI/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-05-19 09:10:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-05-19 09:12:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-05-19 09:12:13)
PROTOKÓŁ Z XXV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 16 MARCA 2009 ROKU
Protokół Nr XXV/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-04-15 10:15:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-04-16 09:35:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-04-16 09:35:02)
PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 30 STYCZNIA 2009 ROKU
Protokół XXIV/09
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 16
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-03-04 08:49:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-04-16 09:38:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-04-16 09:38:29)