logo
ucho   logo bip
2010 rok
PROTOKÓŁ Z XL SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 4 LISTOPADA 2010 ROKU
Protokół nr XL/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-11-25 11:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-10 09:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-09 10:40:55)
PROTOKÓŁ Z XXXIX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU
Protokół Nr XXXIX/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-11-25 11:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-10 09:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-09 10:40:55)
PROTOKÓŁ Z XXXVIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 31 SIERPNIA 2010 ROKU
Protokół Nr XXXVIII/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-11-25 11:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-10 09:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-09 10:40:55)
PROTOKÓŁ Z XXXVII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 16 CZERWCA 2010 ROKU
Protokół nr XXXVII/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 12
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-11-25 11:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-10 09:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-09 10:40:55)
PROTOKÓŁ Z XXXVI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2010 ROKU
Protokół nr XXXVI/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-11-25 11:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-10 09:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-09 10:40:55)
PROTOKÓŁ Z XXXV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU
Protokół nr XXXV/10
załącznik nr 1
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-11-25 11:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-10 09:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-09 10:40:55)
PROTOKÓŁ Z XXXIV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 17 LUTEGO 2010 ROKU
Protokół Nr XXXIV/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2010
Zmiany planowanych wydatków w budżecie powiatu kościańksiego na rok 2010
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat
Dochody i wydatki w 2010 r. związane z realizacją zadań realziwoanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Wydatki na finansowanie programów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżętu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 16
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-11-25 11:46:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-12-10 09:48:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-09 10:40:55)