logo
ucho   logo bip
2014 rok
Protokół z II sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku
Protokół Nr II/14 z II sesji Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2014 roku.
Załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 2 - Lista obecności gości
Załącznik nr 3 - Wniosek o poszerzenie porządku obrad II sesji Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym
Załącznik nr 6 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru wiceprzewodniczących rady
Załącznik nr 7 - Uchwała Nr II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr II/3/14 zmieniająca uchwałę sprawie określenia zasad wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr II/4/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/277/14 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 10- Uchwała Nr II/5/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na "Przebudowę ul. Fabiańczyka"
Załącznik nr 11 - Uchwała Nr II/6/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014
Załącznik nr 12 - Uchwała Nr II/7/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025
Załącznik nr 13 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Starosty Kościańskiego
Załącznik nr 14 - Uchwała Nr II/8/14 w sprawie wyboru Starosty Kościańskiego
Załącznik nr 15 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wicestarosty Kościańskiego
Załącznik nr 16 - Uchwała Nr II/9/14 w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego
Załącznik nr 17 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 18 - Uchwała Nr II/10/14 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 19 - Uchwała Nr II/11/14 w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego
Załącznik nr 20 - Uchwała Nr II/12/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Załącznik nr 21 - Uchwała Nr II/13/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania
Załącznik nr 22 - Uchwała Nr II/14/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu  jej działania
Załącznik nr 23 - Uchwała Nr II/15/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania
 
Załącznik nr 24 - Uchwała Nr II/16/14 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku
Załącznik nr 25 - Uchwała Nr II/17/14 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-02-26 14:47:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-02-27 08:41:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-02-27 08:41:07)
Protokół z I sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku
Protokół Nr I/14 z I sesji Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku.
Załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 2 - Lista obecności gości
Załącznik nr 3 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady
Załącznik nr 4 - Uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-01-15 11:53:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-01-15 11:54:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-01-15 11:54:39)