logo
ucho   logo bip

Protokół Nr X/15 z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 października 2015 roku.

Załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 2 - Lista obecności gości

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

Załącznik nr 6 - Uchwała Nr X/85/15 w sprawie likwidacji powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego

Załącznik nr 7 - Uchwała Nr X/86/15 w sprawie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Śmiglu

Załącznik nr 8 - Uchwała Nr X/87/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik nr 9 - Uchwała Nr X/88/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik nr 10 - Uchwała Nr X/89/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Krzywiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr X/90/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr X/91/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

Załącznik nr 13 - Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 14 - Informacja Starosty Kościańskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2014