logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XII/15 z XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2015 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XII/103/15 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XII/104/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XII/105/15 w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XII/106/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XII/107/15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XII/108/15 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego