logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XVIII/16 z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XVIII/179/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XVIII/180/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XVIII/181/16 w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego"

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XVIII/182/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu"

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XVIII/183/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308"

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XVIII/184/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVIII/185/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028