logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXV/17 z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXIV sesji.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXV/247/17 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 8 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 248).

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXV/248/17 w spawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 10 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 249).

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXV/249/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.