logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXXII/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 listopada 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - uchwała Nr XXXII/303/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 5 - uchwała Nr XXXII/304/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.