logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXXVII/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Prezentacja Mikołaja Hołysza „Projekt Enably".

załącznik nr 4 - Prezentacja Sandry Kostrzewy „Buntownik - Odnowa i personalizacja butów".

załącznik nr 5 - Prezentacja Kai Wujczak „Tekturowy domek".

załącznik nr 6 - Prezentacja Kai Wujczak i Wiktorii Rataj „Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce".

część 1 , część 2 , część 3 , cześć 4część 5 .

załącznik nr 7   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 9 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 10 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXVII/346/18 w sprawie skargi na radnego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXVII/347/18 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXVII/348/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie (ulica Leśna, Topolowa, Olchowa, Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, Brzozowa)".

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXVII/349/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno - szatniowym".

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXVII/350/18 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXXVII/351/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXXVII/352/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.