logo
ucho   logo bip

Protokół Nr I/18 z I sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Uchwała nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 7 - Uchwała nr I/3/18 w sprawie wyboru Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 8 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wicestarosty Kościańskiego.

załącznik nr 9 - Uchwała nr I/4/18 w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego.

załącznik nr 10 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 11 - Uchwała nr I/5/18 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego.