logo
ucho   logo bip
Protokół z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego 06.02.2019 r.

Protokół Nr IV/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 6 lutego 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 8 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku w sprawie rozpatrzenia punktów 8 i 9 porządku obrad pod pozycjami 14 i 15.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 27).

załącznik nr 10 – Uchwała nr IV/25/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 28).

załącznik nr 12 - Uchwała nr IV/26/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029.

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 29).

załącznik nr 14 - Uchwała nr IV/27/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 30).

załącznik nr 16 - Uchwała nr IV/28/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 31).

załącznik nr 18 – Uchwała nr IV/29/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zaproponowanej zmiany do planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 r.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 32) wraz z przyjętą zmianą.

załącznik nr 21 – Uchwała nr IV/30/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok.

załącznik nr 22 – Oświadczenie radnej M. Wróblewskiej o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 23 - Oświadczenie radnej D. Słowińskiej o rezygnacji z funkcji zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Stefana Stachowiaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Andrzeja Wawera na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Aleksandra Sowę na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Magdalenę Wróblewską na  Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Bartosza Kobusa na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 30 - Uchwała nr IV/31/19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Piotra Błaszkowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 32 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Alberta Pelca na zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Łukasza Grygiera na sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 34 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Doroty Słowińskiej na sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 36 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – ponowne głosowanie.

załącznik nr 37 - Uchwała nr IV/32/19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.