logo
ucho   logo bip
Protokół z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 21 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr IX/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Imienny wykaz głosowania nad wnioskiem Zarządu Powiatu o wykreślenie punktu 24. Dotyczącego rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku.

załącznik nr 9 – Uchwała nr IX/82/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych.

załącznik nr 11 – Uchwała nr IX/83/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 13 - Uchwała nr IX/84/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 15 – Uchwała nr IX/85/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 17 – Uchwała nr IX/86/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kościan urządzenia – oświetlenia ulicznego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3897P i 3898P.

załącznik nr 19 – Uchwała nr IX/87/19 w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kościan urządzenia – oświetlenia ulicznego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3897P
i 3898P.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.

załącznik nr 21 – Uchwała nr IX/88/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

załącznik nr 23 – Uchwała nr IX/89/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 8 lipca 2019 roku złożonej do Wojewody Wielkopolskiego na Radę Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 25 – Uchwała nr IX/90/19 w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 8 lipca 2019 roku złożonej do Wojewody Wielkopolskiego na Radę Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 27 – Uchwała nr IX/91/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 29 – Uchwała nr IX/92/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 30 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 31 – Uchwała nr IX/93/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 32 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 33 – Uchwała nr IX/94/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 34 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 35 – Uchwała nr IX/95/19 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 36 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

załącznik nr 37 – Uchwała nr IX/96/19 w sprawie przekazania petycji według właściwości.

załącznik nr 38 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 39 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2019 rok.

załącznik nr 40 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 41 – Uchwała nr IX/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 42 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 43 -  Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 44 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 45 – Uchwała nr IX/98/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 46 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 47 – Uchwała nr IX/99/19 w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.