logo
ucho   logo bip
Protokół z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 13 września 2019 r.

Protokół Nr X/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 13 września 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Uchwała nr X/100/19 w sprawie uczczenia 100 lat polskiej administracji powiatowej i 20 lat współczesnego Powiatu Kościańskiego.