logo
ucho   logo bip
2020 rok

Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.12.2020 r.

Protokół Nr XXIII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7  – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXIII/234/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XXIII/235/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XXIII/236/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XXIII/237/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 15 – Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 17 – Uchwała nr XXIII/238/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 18 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 19 – Wydruk prezentacji multimedialnej dotyczącej budżetu Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 21 – Uchwała nr XXIII/239/20 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 22 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok.

załącznik nr 23 - Uchwała nr XXIII/240/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok .

załącznik nr 24 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok.

załącznik nr 25 – Uchwała nr XXIII/241/20  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok.

załącznik nr 26 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok.

załącznik nr 27 – Uchwała nr XXIII/242/20  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok.

załącznik nr 28 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 29 – Uchwała nr XXIII/243/20  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 30 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 31 – Uchwała nr XXIII/244/20  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 32 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 33 – Uchwała nr XXIII/244/20  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-09 13:13:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-09 13:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-09 13:13:57)
Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 25.11.2020 r.

Protokół Nr XXII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7  – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXII/225/20 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XXII/226/20 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XXII/227/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XXII/228/20 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XXII/229/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 17 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XXII/230/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XXII/231/20 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 21 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,

załącznik nr 22 - Uchwała nr XXII/232/20  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,

załącznik nr 23 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

załącznik nr 24 – Uchwała nr XXII/233/20  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-01-08 12:27:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-01-08 12:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-01-08 12:27:44)
Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 28.10.2020 r.

Protokół Nr XXI/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 28 października 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6  – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2019/2020.

załącznik nr 7 – Uchwała nr XXI/212/20 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2019/2020.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2018 do września 2020 r.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XXI/213/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2018 do września 2020 r.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXI/214/20 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 - 2022.

załącznik nr 13 – Uchwała nr XXI/215/20 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 - 2022.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Kościanie.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XXI/216/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019.

załącznik nr 17 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zglińcu.

załącznik nr 18 - Uchwała nr XXI/217/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zglińcu.

załącznik nr 19 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarogniewicach.

załącznik nr 20 - Uchwała nr XXI/218/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarogniewicach.

załącznik nr 21 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 22 - Uchwała nr XXI/219/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 23 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 24 - Uchwała nr XXI/220/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XXI/221/20 w spawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 27 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 28 – Uchwała nr XXI/222/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku wraz ze zmianą w załącznikach do uchwały.

załącznik nr 30 – Uchwała nr XXI/223/20 w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 32 - Uchwała nr XXI/224/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 33 – Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 34 – Informacja Starosty Kościańskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-01-08 09:23:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-01-08 09:23:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-06-22 12:40:06)
Protokół z XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 23.09.2020 r.

Protokół Nr XX/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 23 września 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6  – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XX/205/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XX/206/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XX/207/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XX/208/20 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XX/209/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XX/210/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XX/211/20 w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-12-16 14:41:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-12-16 14:49:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-12-16 14:50:02)
Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 19.08.2020 r.

Protokół Nr XIX/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wykreśleniem punktu  związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/82/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XIX/199/20 zmieniająca uchwałę Nr IX/82/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XIX/200/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 13 – Uchwała nr XIX/201/20 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 15 – Uchwała nr XIX/202/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 17 – Uchwała nr XIX/203/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 19 – Uchwała nr XIX/204/20 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-10-01 13:06:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-10-01 13:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-12-16 14:23:55)
Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 24.06.2020 r.

Protokół Nr XVIII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem dwóch projektów uchwał do porządku obrad (druk nr 198 i 199).

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok.

załącznik nr 7 – Uchwała nr XVIII/187/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 r.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 r.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XVIII/189/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.

załącznik nr 13 – Uchwała nr XVIII/190/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r

załącznik nr 15 – Uchwała nr XVIII/191/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 17 - Uchwała nr XVIII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 19 – Uchwała nr XVIII/193/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 21 – Uchwała nr XVIII/194/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 23 – Uchwała nr XVIII/195/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

załącznik nr 25 – Uchwała nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 27 – Uchwała nr XVIII/197/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.

załącznik nr 29 – Uchwała nr XVIII/198/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-07-30 10:12:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-07-30 10:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-08-26 07:50:50)
Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.06.2020 r.

Protokół Nr XVII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 3 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 – Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 roku.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XVII/183/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 9 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 r. w wersji prezentacji multimedialnej.

załącznik nr 10 – Uchwała Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XVII/184/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok.

załącznik nr 13 – Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2019 roku.

załącznik nr 14 – Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 15 – Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 17 - Uchwała nr XVII/185/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem zmiany do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie wraz ze zmianą w uzasadnieniu oraz w podstawie prawnej.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XVII/186/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-07-10 08:09:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-07-10 08:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-07-10 08:10:04)
Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 08.05.2020 r.

Protokół Nr XVI/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 8 maja 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad  punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XVI/161/20 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XVI/162/20 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r.

załącznik nr 12 - Uchwała nr XVI/163/20 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XVI/164/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XVI/165/20 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 18 - Uchwała nr XVI/166/20 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XVI/167/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie.

załącznik nr 22 – Uchwała nr XVI/168/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie.

załącznik nr 23 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie.

załącznik nr 24 – Uchwała nr XVI/169/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie.

załącznik nr 25 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XVI/170/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie.

załącznik nr 28 – Uchwała nr XVI/171/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 30 – Uchwała nr XVI/172/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 32 – Uchwała nr XVI/173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan.

załącznik nr 34 – Uchwała nr XVI/174/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan.

załącznik nr 35 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 36 -  Uchwała nr XVI/175/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 37 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 38 – Uchwała nr XVI/176/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 39 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie.

załącznik nr 40 – Uchwała nr XVI/177/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie.

załącznik nr 41 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 42 – Uchwała nr XVI/178/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 43 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 44 – Uchwała nr XVI/179/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 45 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 46 – Uchwała nr XVI/180/20 w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 47 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 48 – Uchwała nr XVI/181/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 49 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

załącznik nr 50 – Uchwała nr XVI/182/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-06-19 07:28:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-06-19 07:28:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-06-19 07:39:21)
Protokół z XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.01.2020 r.

Protokół Nr XV/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Lista obecności gości na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad  trzech punktów związanych z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie:

- podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 159).

- podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 160).

- ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 161).

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2019 roku

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XV/145/20 w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XV/146/20 zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie.

załącznik nr 14 - Uchwała nr XV/147/20 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XV/148/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XV/149/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 20 - Uchwała nr XV/150/20 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 22 – Uchwała nr XV/151/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 23 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 24 – Uchwała nr XV/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 25 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XV/153/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku.

załącznik nr 27 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku.

załącznik nr 28 -  Uchwała nr XV/154/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku.

załącznik nr 30 – Uchwała nr XV/155/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku.

załącznik nr 32 – Uchwała nr XV/156/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku.

załącznik nr 34 – Uchwała nr XV/157/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku.

załącznik nr 35 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 36 – Uchwała nr XV/158/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 37 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 38 – Uchwała nr XV/159/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 39 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 40 – Uchwała nr XV/160/20 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-06-17 14:00:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-06-17 14:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-06-18 10:06:04)