logo
ucho   logo bip
Protokół z XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.01.2020 r.

Protokół Nr XV/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Lista obecności gości na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad  trzech punktów związanych z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie:

- podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 159).

- podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 160).

- ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 161).

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2019 roku

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XV/145/20 w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XV/146/20 zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie.

załącznik nr 14 - Uchwała nr XV/147/20 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XV/148/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XV/149/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 20 - Uchwała nr XV/150/20 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 22 – Uchwała nr XV/151/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 23 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 24 – Uchwała nr XV/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 25 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XV/153/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku.

załącznik nr 27 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku.

załącznik nr 28 -  Uchwała nr XV/154/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku.

załącznik nr 30 – Uchwała nr XV/155/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku.

załącznik nr 32 – Uchwała nr XV/156/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku.

załącznik nr 34 – Uchwała nr XV/157/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku.

załącznik nr 35 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 36 – Uchwała nr XV/158/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 37 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 38 – Uchwała nr XV/159/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 39 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 40 – Uchwała nr XV/160/20 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.