logo
ucho   logo bip
Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 25.11.2020 r.

Protokół Nr XXII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7  – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXII/225/20 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XXII/226/20 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XXII/227/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XXII/228/20 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XXII/229/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 17 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XXII/230/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XXII/231/20 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 21 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,

załącznik nr 22 - Uchwała nr XXII/232/20  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,

załącznik nr 23 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

załącznik nr 24 – Uchwała nr XXII/233/20  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.