logo
ucho   logo bip
Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.12.2020 r.

Protokół Nr XXIII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7  – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXIII/234/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XXIII/235/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XXIII/236/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XXIII/237/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.

załącznik nr 15 – Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 17 – Uchwała nr XXIII/238/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 18 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 19 – Wydruk prezentacji multimedialnej dotyczącej budżetu Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 21 – Uchwała nr XXIII/239/20 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 22 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok.

załącznik nr 23 - Uchwała nr XXIII/240/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok .

załącznik nr 24 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok.

załącznik nr 25 – Uchwała nr XXIII/241/20  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok.

załącznik nr 26 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok.

załącznik nr 27 – Uchwała nr XXIII/242/20  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok.

załącznik nr 28 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 29 – Uchwała nr XXIII/243/20  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok.

załącznik nr 30 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 31 – Uchwała nr XXIII/244/20  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 32 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 33 – Uchwała nr XXIII/244/20  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.