logo
ucho   logo bip
Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 03.02.2021 r.

Protokół Nr XXV/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 3 lutego 2021 roku.

załącznik nr 1 – Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie sesji.

załącznik nr 2  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 4 – Uchwała nr XXV/249/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXV/250/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.