logo
ucho   logo bip
Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 30.03.2021 r.

Protokół Nr XXVIII/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 30 marca 2021 roku.

załącznik nr 1 – Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie sesji.

załącznik nr 2  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 4 – Uchwała nr XXVIII/274/21 w sprawie utworzenia związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXVIII/275/21 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXVIII/276/21 w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

załącznik nr 9 – Informacja dyrektora SP ZOZ w Kościanie o punkcie szczepień przeciw Covid-19 i punkcie wymazowym.

załącznik 10 – Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie o sytuacji epidemiologicznej wywołanej Koronawirusem SARS-CoV-2 powodująca chorobę COVID-19 w powiecie kościańskim.