logo
ucho   logo bip
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 02.06.2021 r.

Protokół Nr XXX/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXX/285/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXX/286/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XXX/287/21 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 12 - Uchwała nr XXX/288/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 14 - Uchwała nr XXX/289/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu.

załącznik nr 16 - Uchwała nr XXX/290/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. udostępnienia informacji publicznej).

załącznik nr 18 - Uchwała nr XXX/291/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 19 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. procedur zamówień publicznych).

załącznik nr 20 - Uchwała nr XXX/291/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.