logo
ucho   logo bip
Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 01.07.2021 r.

Protokół Nr XXXII/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 1 lipca 2021 roku.

załącznik nr 1 – Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie sesji.

załącznik nr 2  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 4 – Uchwała nr XXXII/304/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.