logo
ucho   logo bip

Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2018 rok.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego za 2018 r..

Wykaz osób popierających udział mieszkańc w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego za 2018 r.