logo
ucho   logo bip

REJESTR INTERPELACJI, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW RADNYCH

L.p.

Interpelacja/ zapytanie/ wniosek

Data wpływu interpelacji/ zapytania/
wniosku

Czego dotyczy interpelacja/zapytanie/wniosek

Data załatwienia sprawy

UWAGI

1

wniosek radnego B. Kobusa

05.12.2018

dot. złożenia przez Zarząd Powiatu wniosku o przebudowę drogi Nowy Dwór - Zbęchy Pole - Zbęchy - Łuszkowo w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" lub „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastrukt. drogowej"

12.12.2018

odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny, którą przekazano wnioskodawcy w dn. 12.12.2018.

odpowiedź

2

zapytanie radnej T. Mikołajczak-Duda

08.01.2019

- dot. rozwiązania kwestii naboru dwóch roczników (absolwentów klas VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum) do szkół prowadzonych przez powiat kościański,

- dot. przywrócenia na sesjach Rady Powiatu punktu: Zapytania radnych.

  11.01.2019

  odpowiedzi udzielił Wydział Oświaty i Spraw Społecznych oraz Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny

odpowiedź

 3

 zapytanie radnych D. Słowińskiej i B. Kobusa

 19.03.2019

 dot. złożenia wniosków o dofinans. na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Krzywiń (remont drogi powiatowej Nowy Dwór - Zbęchy Pole - Zbęchy - Łuszkowo, oraz remont drogi powiat. Żelazno - Lubiń.

 01.04.2019

 odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny

odpowiedź do radnej D. Słowińskiej

odpowiedź do radnego B. Kobusa

 4

wniosek radnych Ł. Grygiera i A. Wawer

 21.03.2019

 dot. złożenia wniosków o dofinans. na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Czempiń Piechanin - Srocko Wielkie - Bieczyny.

 01.04.2019 r.

 odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny

odpowiedź do radnego Ł. Grygiera

odpowiedź do radnego A. Wawer

 5

wniosek Stowarzyszenia Aktywny Samorzad (B. Kobus, P. Błaszkowski, A. Wawer, A. Pelec, Ł. Grygier)

 25.03.2019

 dot. uruchomienia bezpłatnej komunikacji autobusowej na linii Kościan - Nietążkowo oraz Kościan - Krzywiń

 08.04.2019

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

odpowiedź z dn. 08.04.2019 r.

odpowiedź z dn. 02.05.2019 r.

 6

 zapytanie radnego A. Sowy

 15.05.2019

 dot. merytorycznej przesłanki utworzenia stanowiska sekretarza powiatu

 28.05.2019

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

odpowiedź

 7

wniosek radnego M. Kaczmarka

 14.08.2019

 dot. możliwości ufundowania dwóch nagród dla najlepszych zawodników w Triathlonie

 16.08.2019

 uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego

 8

 wniosek radnego B. Kobus

 23.10.2019

 dot. zorganizowania spotkania z kieroenictwem Państwowego Gospdoarstwa Wodnego Wody Polskie z Poznania

 08.11.2019

 odpowiedzi udzielił Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

odpowiedź

 9

 wniosek radnego B. Kobus

 27.11.2019

 dot. wprowadzenia do porządku obrad sesji proj. uchw. w sprawie zaprzestania procedowania zmiany ustawy Prawo geologiczne (...) oraz wniosek o częściowe pobieranie opłaty przez Powiat w związku z nowo wybodowanym parkingiem przy SP ZOZ w Kościanie

 27.12.2019 r.

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

pismo Kancelarii Sejmu

odpowiedź

 

 10

 zapytania radengo B. Kobus

 29.01.2020

 dot. informacji:

- o złożonych wnioskach w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych,

- o stanie zadłużenia SP ZOZ w Kościanie,

- związanej z problemem parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Kościuszki

 10.02.2020

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

odpowiedź

 11

 wniosek radnego B. Kobusa

 10.06.2020

 dot. przygot. analizy wykorzyst. środków finansowych przez przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

 13.08.2020

 odpowiedzi udzielił Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

odpowiedź

 12

 zapytania radej D. Słowińskiej

 24.06.2020

 dot. składowania odpadów w miejscowości Zbęchy i Jerka

 17.06.2020

 odpowiedzi udzielił Wydział
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: M
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-01-10 09:36:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-01-10 09:37:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-08-20 11:03:28)