logo
ucho   logo bip

REJESTR INTERPELACJI, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW RADNYCH

L.p.

Interpelacja/ zapytanie/ wniosek

Data wpływu interpelacji/ zapytania/
wniosku

Czego dotyczy interpelacja/zapytanie/wniosek

Data załatwienia sprawy

UWAGI

1

wniosek radnego B. Kobusa

05.12.2018

dot. złożenia przez Zarząd Powiatu wniosku o przebudowę drogi Nowy Dwór - Zbęchy Pole - Zbęchy - Łuszkowo w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" lub „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastrukt. drogowej"

12.12.2018 r.

odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny, którą przekazano wnioskodawcy w dn. 12.12.2018.

odpowiedź

2

zapytanie radnej T. Mikołajczak-Duda

08.01.2019

- dot. rozwiązania kwestii naboru dwóch roczników (absolwentów klas VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum) do szkół prowadzonych przez powiat kościański,

- dot. przywrócenia na sesjach Rady Powiatu punktu: Zapytania radnych.

  11.01.2019 r.

  odpowiedzi udzielił Wydział Oświaty i Spraw Społecznych oraz Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny

odpowiedź