logo
ucho   logo bip
REJESTR INTERPELACJI, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW RADNYCH

REJESTR INTERPELACJI, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW RADNYCH

L.p.

Interpelacja/ zapytanie/ wniosek

Data wpływu interpelacji/ zapytania/
wniosku

Czego dotyczy interpelacja/zapytanie/wniosek

Data załatwienia sprawy

UWAGI

1

wniosek radnego B. Kobusa

05.12.2018

dot. złożenia przez Zarząd Powiatu wniosku o przebudowę drogi Nowy Dwór - Zbęchy Pole - Zbęchy - Łuszkowo w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" lub „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastrukt. drogowej"

12.12.2018

odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny, którą przekazano wnioskodawcy w dn. 12.12.2018.

odpowiedź

2

zapytanie radnej T. Mikołajczak-Duda

08.01.2019

- dot. rozwiązania kwestii naboru dwóch roczników (absolwentów klas VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum) do szkół prowadzonych przez powiat kościański,

- dot. przywrócenia na sesjach Rady Powiatu punktu: Zapytania radnych.

  11.01.2019

  odpowiedzi udzielił Wydział Oświaty i Spraw Społecznych oraz Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny

odpowiedź

 3

 zapytanie radnych D. Słowińskiej i B. Kobusa

 19.03.2019

 dot. złożenia wniosków o dofinans. na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Krzywiń (remont drogi powiatowej Nowy Dwór - Zbęchy Pole - Zbęchy - Łuszkowo, oraz remont drogi powiat. Żelazno - Lubiń.

 01.04.2019

 odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny

odpowiedź do radnej D. Słowińskiej

odpowiedź do radnego B. Kobusa

 4

wniosek radnych Ł. Grygiera i A. Wawer

 21.03.2019

 dot. złożenia wniosków o dofinans. na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Czempiń Piechanin - Srocko Wielkie - Bieczyny.

 01.04.2019 r.

 odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny

odpowiedź do radnego Ł. Grygiera

odpowiedź do radnego A. Wawer

 5

wniosek Stowarzyszenia Aktywny Samorzad (B. Kobus, P. Błaszkowski, A. Wawer, A. Pelec, Ł. Grygier)

 25.03.2019

 dot. uruchomienia bezpłatnej komunikacji autobusowej na linii Kościan - Nietążkowo oraz Kościan - Krzywiń

 08.04.2019

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

odpowiedź z dn. 08.04.2019 r.

odpowiedź z dn. 02.05.2019 r.

 6

 zapytanie radnego A. Sowy

 15.05.2019

 dot. merytorycznej przesłanki utworzenia stanowiska sekretarza powiatu

 28.05.2019

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

odpowiedź

 7

wniosek radnego M. Kaczmarka

 14.08.2019

 dot. możliwości ufundowania dwóch nagród dla najlepszych zawodników w Triathlonie

 16.08.2019

 uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego

 8

 wniosek radnego B. Kobus

 23.10.2019

 dot. zorganizowania spotkania z kieroenictwem Państwowego Gospdoarstwa Wodnego Wody Polskie z Poznania

 08.11.2019

 odpowiedzi udzielił Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

odpowiedź

 9

 wniosek radnego B. Kobus

 27.11.2019

 dot. wprowadzenia do porządku obrad sesji proj. uchw. w sprawie zaprzestania procedowania zmiany ustawy Prawo geologiczne (...) oraz wniosek o częściowe pobieranie opłaty przez Powiat w związku z nowo wybodowanym parkingiem przy SP ZOZ w Kościanie

 27.12.2019 r.

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

pismo Kancelarii Sejmu

odpowiedź

 

 10

 zapytania radengo B. Kobus

 29.01.2020

 dot. informacji:

- o złożonych wnioskach w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych,

- o stanie zadłużenia SP ZOZ w Kościanie,

- związanej z problemem parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Kościuszki

 10.02.2020

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

odpowiedź

 11

 wniosek radnego B. Kobusa

 10.06.2020

 dot. przygot. analizy wykorzyst. środków finansowych przez przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

 13.08.2020

 odpowiedzi udzielił Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

odpowiedź

 12

 zapytania radej D. Słowińskiej

 24.06.2020

 dot. składowania odpadów w miejscowości Zbęchy i Jerka

 17.06.2020

 odpowiedzi udzielił Wydział
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 13

 zapytania radnej D. Słowińskiej

 23.09.2020

 dot. funkcjonowania przy SP ZOZ w Kościanie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

 12.11.2020 r.

 odpowiedzi udzielił Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

odpowiedź

14

wniosek radnego B. Kobusa

23.09.2020

dot. zamontowanego systemu obsługi strefy płatnego parkowania na parkingu przy ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kościanie

 12.10.2020 r.

 odpowiedzi udzielił Wydział Inwestycyjno - Gospodarczy

15

zapytania radnego A. Peleca

01.10.2020

dot. utworzenia oddziału neurologicznego w SP ZOZ w Kościanie

05.10.2020 r.

 

 

12.11.2020 r.

wniosek przekazano wg właściwości Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kościańskiego

odpowiedzi udzielił Wydział Oswiaty i Spraw Społecznych

odpowiedź

16

wniosek radnego B. Kobusa

13.10.2020

dot. stanu dróg na terenie gminy Krzywiń

02.02.2020 r.

odpowiedzi udzielił Zarząd Dróg Powiatowych

odpowiedź

17

wniosek radnej T. Mikołajczak - Dudy

23.11.2020

dot. parkowania pojazdów na łuku drogi w m. Czarkowo oraz przy ul. Nacławskiej w Kościanie

25.11.2020 r.

 

 

23.12.2020 r.

wniosek przekazano wg właściwości Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kościańskiego

odpowiedzi udzielił Wydział Komunikacji i Dróg

odpowiedź

18

wniosek radnego S. Stachowiaka

18.01.2021

dot. budowy obiektu lekkoatletycznego przy ZSP w Nietążkowie  25.01.2021 r.

 odpowiedzi udzielił Wydział Inwestycyjno - Gospodarczy

odpowiedź

19

wnioski i zapytania radnych: P. Błaszkowskiego, Ł. Grygiera, B. Kobusa, A. Peleca

20.01.2021

dot. pozostałej kostki brukowej w m. Zygmuntowo, dot. wybudow. chodnika na drodze powiatowej Morownica - Bronikowo, dot. chodnika w m. Srocko Wielkie, dot. przeprowadzenia ścinki poboczy na drodze powiatowej Świniec - Jerka oraz modernizację tej drogi, dot. ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:przebudowa drogi powiatowej Nowy Dwór - Zbęchy Pole, dot. przedstawienia koncepcji oraz kosztów remontu pomieszczeń Warsztatów Szkolnych przy ul. Młynskiej w Kościanie

 

odpowiedzi udzielił Wydział Inwestycyjno - Gospodarczy

odpowiedź

odpowiedzi udzielił Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

odpowiedź

20

wniosek radnego A. Peleca i P. Błaszkowski

22.01.2021

dot. remontu drogi Stare Bojanowo - Sierpowo

 12.02.2021 r.

 odpowiedzi udzielił Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

odpowiedź

21

zapytania radnego A. Peleca podczas XXVI sesji

22.02.2021

1) dot. informacji czy pismo przedstawiciela nauczycieli wychow. fizycznego dot. budowy warsztatów szkolnych wpłynęło przed sesją w dn. 20.01.2021 r.

2) jaki był koszt budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Kościanie

03.03.2021

odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego

odpowiedź

22

zapytania radnego B. Kobusa podczas XXVII sesji

10.03.2021

dot. uruchomienia dodatkow. punktów szczepiń, dot. wprowadzenia opłaty parkinowej dla pracowników szpitala na parkingu na terenie szpitala, dot. informacji o naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal. i Funduszu Dróg Samorządowych, dot. odbudowy linii kolejowej Śrem - Czempiń

 25.03.2021

 odpowiedzi udzielił z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kościańskiego

odpowiedź

załącznik

23

zapytanie radnego A. Peleca

21.04.2021

dot. zalegającej wody opadowej na drodze w m. Nowa Wieś w gm. Śmigiel

05.05.2021

odpowiedzi udzielił Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

odpowiedź

24

wniosek radnego P. Błaszkowskiego podczas XXIX sesji

28.04.2021

dot. zwiększenia w przyszłorocznym budżecie środków finans. na zimowe utrzymanie dróg

   
25 zapytanie radnego B. Kobusa 28.04.2021 dot. złożenia przez Zarząd Powiatu wniosku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinans. zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych   10.05.2021

 odpowiedzi udzielił Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy

odpowiedź

 26  wniosek radnego B. Kobusa  10.05.2021  dot. wysokiego stanu wody na Kościańskim Kanale Obry i zalania drogi powiatowej na odcinku Nielęgowo - Gryżyna  27.05.2021

 odpowiedzi udzieliło Biuro Rady

odpowiedź

27 wniosek Komisji Rolnictwa 28.06.2021 dot. wprowadzenia zmian na drogach wjazdowych na rondo Kiełczewo  10.08.2021

 odpowiedzi udzielił Wlkp. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

odpowiedź