logo
ucho   logo bip
Sesja II
UCHWAŁY PODJĘTE NA II SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr II/8/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego
 
Uchwała Nr II/9/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie określenia ilości członków Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Nr II/10/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Nr II/11/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Nr II/12/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Nr II/13/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Nr II/14/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
Uchwała Nr II/15/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania
 
Uchwała Nr II/16/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i określenia przedmiotu jej działania
 
Uchwała Nr II/17/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, i określenia przedmiotu jej działania
 
Uchwała Nr II/18/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie zmiany statutu powiatu kościańskiego
 
Uchwała Nr II/19/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego do dokonywania czynności określających termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady
 
Uchwała Nr II/20/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 
Uchwała Nr II/21/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"
 
Uchwała Nr II/22/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie zmiany uchwały sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
 
Uchwała Nr II/23/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia Powiatów Regionu Środkowej Wielkopolski
 
Uchwała Nr II/24/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego
 
Uchwała Nr II/25/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie zmiany uchwały XXXV/272/01 z dnia 27.12.2001 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2002 r.
 
Uchwała Nr II/26/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10.12.2002 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XL/332/02 z dnia 28.05.2002 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XII/358/02 z dnia 17.09.2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/332/02 z dnia 28.05.2002 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-10-07 11:52:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-10-14 08:24:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-10-07 12:32:15)